top of page

Wat wil je Weten?

 • Wat is Duokoop?
  Duokoop is een koopoplossing waardoor het kopen van een woning sneller haalbaar wordt. Je koopt samen met het Duokoopfonds de woning.
 • Welke huizen kan ik kopen met Duokoop?
  In principe kun je elke woning in Nederland met Duokoop kopen. Het maakt niet uit of het een appartement, rijtjeshuis of vrijstaande woning is. Ook kan de woning met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) worden gekocht. Om een woning te kunnen kopen moet je in staat zijn om een hypotheek af te sluiten. Dit wordt bepaald door je inkomen te toetsen aan de hand van de maximale woonlasten criteria van de NIBUD en de NHG. Neem voor meer informatie contact op met Duokoop of een hypotheekadviseur in de buurt en vraag naar de voorwaarden. Let op: Duokoop is op dit moment beperkt beschikbaar. Alleen woningen die met Duokoop worden aangeboden kan je met Duokoop kopen!
 • Wat is het verschil tussen kopen, huren en Duokopen?
  Als je huurt, bouw je geen kapitaal op. En huren is vaak duurder dan kopen. Het voordeel is wel dat je de huur meestal op korte termijn kunt opzeggen. Als je een huis koopt kan dat niet. Dan moet je wachten tot er een koper is en tot die tijd elke maand je maandlasten betalen. Bij een gewone hypotheek is al het bezit van jou. Met Duokoop is alleen het deel dat jij hebt gekocht van jou. Het andere deel is van het Duokoopfonds. Je hebt daardoor minder maandlasten. Met zowel kopen als Duokopen bouw je kapitaal op en heb je een fiscaal voordeel. Je bouwt met Duokoop minder kapitaal op, maar je hebt maandelijks meer te besteden en je komt sneller in aanmerking voor een koophuis.
 • Hoe lang duurt de Duokoop regeling?
  De Duokoop regeling duurt eeuwig. Dat zorgt ervoor dat je weet waar je aan toe bent. Het duokoop-contract eindigd als je het Duokoopdeel koopt.
 • Kan ik alleen Duokopen in combinatie met NHG?
  Nee dat is niet verplicht. De voorwaarden zijn wel door NHG geaccepteerd dus Duokoop kan in combinatie met een NHG-hypotheek. NHG biedt je wel extra zekerheid, laat je hierover goed informeren door je hypotheekadviseur.
 • Vragen banken een vergoeding of opslag voor Duokoop?
  Nee, een hypotheek met Duokoop is net zo duur als een hypotheek zonder Duokoop.
 • Valt Duokoop onder AFM-toezicht?
  Duokoop is geen financieel product in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en valt niet onder het toezicht van de onafhankelijke gedragstoezichthouder AFM (Autoriteit Financiële Markten). Duokoop is uitsluitend af te sluiten via een hypotheekadviseur. Hypotheekadviseurs vallen wel onder dit toezicht en beschikken over een Wft-diploma. Meer informatie over dit onderwerp vind je hier: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z10377&did=2018D31952
 • Welke partijen zijn verbonden aan Duokoop?
  Duokoop is een product van DNGB. Duokoopfonds is de koper van het Duokoopdeel. Aan het Duokoopfonds betaal je maandelijkse canon. De investeerders in Duokoopfonds zijn institutionele beleggers als Banken, pensioenfondsen, projectontwikkelaars, verzekeraars en vermogende particulieren.
 • Moet ik overdrachtsbelasting betalen als ik koop met Duokoop?
  De overheid wil starters en doorstromers meer kansen geven op de woningmarkt. Daarom geldt vanaf 1 januari 2021 dat kopers van 18 tot 35 jaar eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning betalen. Dat maakt de aankoop van een woning voor hen een stuk goedkoper. Voor 2023 bedraagt woningwaardegrens € 440.000 en in 2024: € 510.000. Voldoe je aan de vrijstellingsvoorwaarden, dan betaal je geen overdrachtsbelasting.
 • Zijn er kosten verbonden aan het afsluiten van het Duokoop-contract?
  Ja, de afsluitkosten voor Duokoop bedragen 1,5% excl. B.T.W. over het Duokoopdeel, met een minimun van € 1.500,- inclusief B.T.W.. Gedurende de looptijd van het Duokoop-contract zijn er geen kosten en betaal je alleen de maandelijkse canon.
 • Is Duokoop een vorm van erfpacht?
  Ja, Duokoop is erfpacht waarbij Duokoopfonds de erfverpachter is.
 • In welke mate profiteer ik met Duokoop van de investeringen die ik in mijn huis doe? (bijvoorbeeld een verbouwing)
  Als je een huis koopt met Duokoop is alle waardeontwikkeling voor jou. Ook over het Dukoopdeel en de investeringen die je hebt gedaan. Het Duokoopfonds deelt daar niet in mee. Als je het Duokoopdeel koopt reken je af met het Duokoopfonds. Een waardestijging of -daling heeft effect op de koopprijs als je het Duokoopdeel wilt kopen. Is de marktwaarde gestegen? Dan betaal je meer voor het Duokoopdeel. Is de marktwaarde gezakt? Dan betaal je minder voor het Duokoopdeel.
 • Hoe mag ik het Duokoopdeel gebruiken?
  Als Duokoper mag je het Duokoopdeel gebruiken alsof je het in eigendom hebt. Qua gebruik merk je geen verschil met een normale financiering.
 • Kan ik de algemene voorwaarden van Duokoop inzien?
  Geen probleem, als je belt tijdens kantooruren met 085-4894850 dan sturen we je een kopie.
 • Is Duokoop goedgekeurd door NHG?
  Ja de voorwaarden van Duokoop zijn door NHG beoordeeld en goedgekeurd voor de nieuwe criteria 2023. Klik hier om de lijst met goedgekeurde koopoplossingen van NHG te bekijken.
 • Wat is het Duokoopdeel?
  Als je een woning koopt met Duokoop, koop je samen met het Duokoopfonds de woning. Het deel dat het Duokoopfonds koopt noemen we Duokoopdeel. Je mag altijd een voorstel voor het kopen van het Duokoopdeel gratis opvragen via jouw persoonlijke account op homedata.nl Het Duokoopdeel is nooit kleiner dan 5% en nooit groter dan 40% van de waarde van de woning.
 • Wat is het Kopersdeel?
  Als je een woning koopt met Duokoop, koop je samen met het Duokoopfonds de woning. Het deel dat jij koopt noemen we het Kopersdeel.
 • Wat is Canon?
  Canon is de maandelijkse vergoeding die de erfpachter betaalt aan de erfverpachter, Duokoopfonds. Het canonbedrag is Duokoopdeel vermenigvuldigd met het canonpercentage. Het Duokoopdeel en het canonpercentage worden bij aanvang van het contract vastgesteld.
 • Is de canon aftrekbaar?
  Canon is aftekbaar, mits het om een “eigen woning” gaat, dat wil zeggen: het huis moet je eigendom en je hoofdverblijf zijn. De erfpachter moet dus ook de bewoner van de woning zijn.
 • Verandert de canon in de loop van de tijd?
  Het canonbedrag wordt elk jaar aangepast voor Nederlandse inflatie.
 • Wat moet ik maandelijks betalen voor het gebruik van het Duokoopdeel?
  Als Duokoper ben je een maandelijks betaling (canon) verschuldigd. Het canonbedrag is gelijk aan de Duokoopdeel vermenigvuldigd met het canonpercentage. Dit canonbedrag wordt bepaald bij vestiging van het erfpachtrecht.
 • Wat gebeurt er als ik de canon niet betaal?
  Je moet maandelijks canon betalen, net zoals je de huur of de hypotheek moet voldoen. Bij verzuim start DNGB een incassoprocedure. Lukt het je niet om de canon te betalen? Neem dan contact met ons op, zodat we samen met jou kunnen onderzoeken hoe we dit op kunnen gaan lossen.
 • Is de regeling getoetst door de belastingdienst?
  Ja, de belastingdienst heeft bevestigd dat Duokoop 2023-1 voldoet aan de eigenwoningregeling en dat de verschuldigde canon voor het recht van erfpacht als aftrekbare kosten eigen woning kunnen worden aangemerkt.
 • Wat gebeurt er als het Duokoopfonds verkocht wordt?
  Bij verkoop van het Duokoopfonds is de koper gehouden aan alle bepalingen van het erfpachtcontract. Het contract kan niet eenzijdig worden aangepast. De nieuwe koper kan dus het contract niet wijzigen zonder jouw toestemming. Voor de Duokoper verandert er dus niks, behalve dat het Duokoopdeel van iemand anders wordt.
 • Kan het Duokoopfonds bepalen wat ik met het Duokoopdeel mag doen?
  Nee. Duokoopfonds, kan niet bepalen hoe jij het Duokoopdeel mag gebruiken of wat jij ermee mag doen. Je mag Duokoopdeel gebruiken alsof je zelf eigenaar bent. Het Duokoopdeel wordt gekocht als een belegging. Voor het gebruik van het Duokoopdeel betaal je maandelijks een vergoeding aan de eigenaar: de canon. Dit is te vergelijken met huur.
 • Zal het Duokoopfonds zich bemoeien met hoe jij het Duokoopdeel mag gebruiken?
  Nee, het Duokoopfonds is slechts financieel betrokken en zal zich niet bemoeien met hoe jij het Duokoopdeel gebruikt. Je mag dus binnen de kaders van het bestemmingsplan alles doen. Net zoals je dat zou doen als je volledig eigenaar was geweest.
 • Wie wordt de eigenaar van het Duokoopdeel?
  Duokoopfonds wordt eigenaar van het Duokoopdeel als je een woning koopt met Duokoop. Duokoopfonds koopt het Duokoopdeel als investering voor pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken of vermogende particulieren.
 • Ik heb destijds de woning alleen gekocht en nu wil ik mijn partner mede-eigenaar maken. Kan dat?
  VooHet is mogelijk om een deel van het erfpachtrecht te verkopen aan je partner. Dit gaat op dezelfde wijze als wanneer er sprake was van volle eigendom. Voor verkoop van het erfpachtrecht – dus ook een gedeelte daarvan - is geen toestemming van de erfverpachter (DNGB) nodig. Wel wil DNGB natuurlijk een afschrift van de betreffende akte ontvangen. Wanneer de partner mede gerechtigd wordt tot het erfpachtrecht wordt hij mede aansprakelijk voor de canon. De overdracht van een deel van de woning gaat via de notaris. Er is overdrachtsbelasting verschuldigd, als er geen beroep kan worden gedaan op de Startersvrijstelling. Of dat kan is afhankelijk van de leeftijd van de partner. Er moet dan natuurlijk wel gekeken worden naar de toekomstplannen van de partners, als zij mogelijk voordat zij 35 jaar worden nog een andere woning zouden willen kopen.
 • Wat gebeurt er als ik mijn woning verkoop en verhuis?
  Het Duokoopcontract is verbonden aan de woning. De koper van je woning neemt het Duokoopcontract onveranderd over. Dus ook de waarde van het Duokoopdeel en de canon worden niet gewijzigd. Zodra de koop is gesloten kan de nieuwe eigenaar een verzoek doen voor het kopen van het Duokoopdeel. Let op DNGB rekent € 1.000 adminstratiekosten voor het begeleiden van de koop van het Duokoopdeel.
 • Kan het Duokoopdeel worden gekocht?
  Als Duokoper heb je altijd het recht om voorstel voor het kopen van het Duokoopdeel gratis op te vragen via je persoonlijke account op homedata.nl. Als je de mogelijkheid hebt om het Duokoopdeel te kopen verkrijg je daarmee de woning in volledig eigendom. De koop is een optie, geen plicht. Het kooprecht is een persoonlijk recht en niet overdraagbaar aan een derde zolang je de woning betrekt. Wanneer je je woning verkoopt en verhuist, verkrijgt de koper de optie voor het opvragen van een voorstel voor het kopen van het Duokoopdeel. Als je de mogelijkheid hebt om te kopen kan dit na circa drie maanden nadat we overeenstemming hebben over de koopsom. Let op: Als je het Duokoopdeel koopt rekent DNGB € 1.000,- administratiekosten
 • Is er toestemming nodig als je de hypotheek wilt verhogen?
  Voor het verhogen van de hypotheek is geen toestemming van de erfverpachter (DNGB) nodig. De erfpachter heeft ten aanzien van de woning alle bevoegdheden welke een eigenaar ook heeft.
 • Is er toestemming nodig voor het oversluiten van de hypotheek?
  Voor het oversluiten van de hypotheek is geen toestemming van de erfverpachter (DNGB) nodig. Wel wil DNGB natuurlijk een afschrift van de betreffende hypotheekakte ontvangen.
 • Heb ik toestemming nodig als ik wil verbouwen?
  Voor een verbouwing is geen toestemming van de erfverpachter (DNGB) nodig, zolang de verbouwing geen wijziging in de bestemming brengt.
 • Hoe kan ik een Duokoopwoning op volle eigendom verkopen?
  Als een woning op Duokoop staat en de verkoper wil de woning op volle eigendom verkopen dan is de procedure als volgt: 1. Erfpachter vraagt een voorstel voor de koopsom van de grond op via zijn portaal op homedata.nl 2. Als Erfpachter akkoord is ondertekent hij het voorstel en upload dit in zijn portaal en beantwoordt de vragen om de procedure af te sluiten 3. De woning wordt te koop aangeboden op volle eigendom 4. DNGB maakt de koopovereenkomst voor de koop van de grond op en zet dit klaar in het portaal 5. Als de woning is verkocht, de (NVM) koopovereenkomst is getekend met de koper en de bedenktijd is verstreken, ondertekent de erfpachter de Duokoop koopovereenkomst grond 6. Erfpachter upload getekende Duokoop koopovereenkomst Grond in het portaal 7. DNGB stuurt alle informatie naar de notaris 8. De notaris betaalt de koopsom grond aan het Duokoopfonds en de rest aan de Erfpachter. Voorbeeld, stel: Marktwaarde van de woning is € 300.000 koopsom grond is € 100.000 - geaccepteerd door de Erfpachter Woning wordt op funda op volle eigendom aangeboden voor € 300.000 Woning wordt op volle eigendom verkocht voor € 300.000 Koopsom grond ad. € 100.000 wordt ondertekend Verkoop maakt de koopsom ad. € 300.000 voor de volle eigendom over aan de notaris Notaris maakt € 100.000 over aan het Duokoopfonds en € 200.000 aan erfpachter Koper krijgt volle eigendom geleverd.
 • Waar kan ik met een klacht terecht?
  Wat vervelend dat je niet tevreden bent. Laat ons weten waarom, misschien kunnen we samen een oplossing vinden. Lukt dat niet? Dan kan je een klacht indienen. Op deze pagina lees je hoe je dat kan doen: https://duokoop.nl/klachtenregeling
 • Mijn vraag staat hier net bij, wat moet ik doen?
  Neem dan contact met ons op. Wij zijn op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar op 085-4894850 of per email info@duokoop.nl
bottom of page