top of page

Maandelijkse vergoeding

Voor het gebruik van het Duokoopdeel betaal je maandelijks een vergoeding aan het Duokoopfonds. De vergoeding wordt bij aanvang van het Duokoopcontract vastgesteld. De vergoeding wordt jaarlijks per één januari aangepast aan de ontwikkeling van het algemene prijsniveau op  basis van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De jaarlijkse aanpassing is vergelijkbaar met huur. De eerste periode is een verlengd boekjaar. Bijvoorbeeld: als het contract op 1 februari 2023 wordt gesloten, wordt de vergoeding voor het eerst op 1 januari 2025 aangepast.

Wat betekent dit?

Dit betekent dat de vergoeding jaarlijks verandert. Dus je betaalt niet elke maand gedurende de gehele periode hetzelfde bedrag. 

Het voorbeeld hierboven laat het verloop zien voor een periode van 30 jaar. Het voorbeeld is gebaseerd op een maandelijkse vergoeding van € 306 (€ 3.672 per jaar) en een inflatie van 2,0% per jaar. In werkelijkheid zal de inflatie niet ieder jaar hetzelfde zijn.

 

Waarschijnlijk word je (basis) inkomen jaarlijks gecorrigeerd voor inflatie waardoor je maandlasten ten opzichte van je inkomen gelijk blijven. Maar als je inkomen niet wordt gecorrigeerd voor inflatie, stijgen je maandlasten sneller dan je inkomen. Het deel van je inkomen dat je dan aan woonlasten kwijt bent zal dan stijgen.

VOORBEELD: effect indexatie over periode van 30 jaar

Canon (Vergoedingspercentage)

bottom of page