top of page

Gemeenten

Erfpacht kan door gemeenten worden ingezet om maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Denk hierbij aan het bevorderen van betaalbare huisvesting (omdat kopers de grond onder hun woning niet in één keer hoeven te betalen) en het tegengaan van grondspeculaties.

In 2023 is een onderzoek naar de algemene bepalingen voor erfpacht naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit onderzoek resulteerde in de aanbeveling om een handreiking voor het toepassen van erfpacht door gemeenten te ontwikkelen. Deze handreiking sinds mei '24 beschikbaar en kunt u hier downloaden.

Het aangaan van erfpachtcontracten brengt een uitvoeringsverplichting met zich mee die hoort bij het uitgeven en beheren van grond in erfpacht. De gemeente moet rekening houden met het contractbeheer voor de duur van het recht. Daarnaast moet alle relevante documentatie en communicatie met betrekking tot de erfpachtcontracten duidelijk wordt geregistreerd en opgeslagen. Erfpachters moeten bovendien de mogelijkheid hebben om vragen over hun erfpachtrecht te stellen. Om grond in erfpacht uit te geven moet de gemeente beschikken over voldoende capaciteit om aan haar uitvoeringsverplichting te voldoen.

Het kan echter ook anders!

De gemeente kan ervoor kiezen om gebruik te maken van Duokoop. Een instrument om grondbeleid te voeren en de volledige uitvoeringsverlichting uit te besteden aan DNGB.


Duokoop is goedgekeurd door NHG en de Belastingdienst. Met Duokoop wordt de woning gebruikt als hoofdverblijf (eigen bewoningsplicht). De koper betaalt voor het gebruik van het Duokoop-deel een maandelijkse vergoeding (canon), die fiscaal aftrekbaar is. DNGB int de canon en stort deze, minus de beheervergoeding, maandelijks bij de gemeente.

Erfpacht anno nu, volledig flexibel inzetbaar voor elke koopwoning en koopappartement op elke plek in Nederland met heldere voorwaarden. 

Interesse wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.

bottom of page