Nieuwbouw Landgoed in den Houte


Op een prachtige locatie op het voormalige BAVO hebben Novavorm en Trebbe een nieuwe woonwijk onder de naam Landgoed in den Houte ontwikkeld. Op deze locatie, gelegen aan de rand van Noordwijkerhout, komt een diversiteit aan woningen. Een deel van de sociale koopwoningen wordt met Duokoop verkocht.


Inwoners van de gemeente Noordwijk komen in aanmerking voor deze woningen als ze een sociale huurwoning achterlaten en voldoen aan de gestelde maximale inkomensgrens van bruto € 45.000 gezinsinkomen. De sociale koopwoningen kennen een 5-jarig anti-speculatiebeding. Hiermee zorgt de gemeente Noordwijk dat de woningen bestemd én behouden blijven voor de juiste doelgroep en bevordert het de doorstroming op de woningmarkt in de gemeente.


Voor de kopers is kopen zonder Duokoop niet haalbaar. Met Duokoop wordt alleen de woning gekocht en (nog) niet de grond. De grond wordt gekocht door een pensioenfonds. Voor het gebruik van de grond wordt een maandelijkse vergoeding betaald. De aankoop van de woning wordt gefinancierd met een hypotheek met NHG. NHG biedt bij veranderingen in de persoonlijke omstandigheden financiële zekerheid. Zo kan wellicht de canon en/of hypotheek niet meer worden betaald als: de relatie stopt, de consument arbeidsongeschikt of werkeloos raakt of de partner komt te overlijden. In al deze gevallen biedt NHG een vangnet waarop kan worden vertrouwd.


Door Duokoop is de netto maandlast van deze sociale koopwoningen lager dan de gestelde grens voor sociale huur (€ 737 per maand).


Met Duokoop kan de gemeente Noordwijk koopwoningen voor haar inwoners realiseren zonder dat ze er zelf kapitaal voor moeten aanhouden of moet investeren. Er worden in de eerste fase van de bouw, die in april start, 15 sociale Duokoop koopwoningen gerealiseerd. Alle woningen zijn inmiddels toegewezen.

1 weergave0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven