Wanneer je wilt kan je de 
Grond (terug)kopen 

tegen heldere en duidelijke voorwaarden

JE KAN DE GROND TE ALLEN TIJDE KOPEN

Als je een woning met Duokoop hebt gekocht kan je wanneer jij dat wilt de grond kopen van het fonds. De koopsom voor de grond is gelijk aan een vast percentage van de marktwaarde van de woning inclusief de grond. Hierdoor blijft de verhouding tussen de woning en de grond altijd gelijk, waardoor jij de volle waarde ontwikkeling krijgt over wat je hebt gekocht. Het percentage wordt bij aanvang vastgesteld en noemen we de terugkoop factor.

 

FORMULE VOOR HET BEREKENEN VAN DE KOOPSOM VAN DE GROND

De marktwaarde (nwwi taxatie) of de koopsom van de woning inclusief de grond vermenigvuldigd met de terugkoop factor. De minimale koopsom van de grond is de investering van het fonds. Hieronder een voorbeeld hoe de grondwaarde wordt berekend.

layout_picture_6.jpg

HOE BEPAALT DNGB DE GRONDWAARDE ALS IK WIL KOPEN?
Bij aanvang van het contract voert DNGB de marktwaarde (getaxeerde waarde) of koopsom van het registergoed (woning plus grond) in, in het systeem. Deze waarde wordt maandelijks gecorrigeerd met de Huis Prijs Index (HPI) van het kadaster. Als er een verzoek komt om de grond te kopen wordt de laatst beschikbare modelmatige marktwaarde vermenigvuldigd met de grondquote (deze staat in je eigendomsbewijs van de woning). Als je het niet eens bent ons voorstel, dan heb je het recht om een onafhankelijk taxateur (die jij mag kiezen) de marktwaarde van de woning inclusief de grond te laten bepalen. Dit rapport moet worden gevalideerd door het NWWI. Stel dat wij het niet eens zijn met die taxatie dan is er de arbitrage procedure waarbij drie deskundigen de waarde bepalen: deze prijs is bindend. Stel dat je deze route niet wilt volgen kan je altijd nog naar de rechter. In de afgelopen 8 jaar hebben we meer dan 250 terugkopen gehad en er heeft nog nooit iemand gebruik gemaakt van de arbitrage procedure of is naar de rechter gegaan.
 
ALS JE INVESTEERT IN DE WONING, IS HET VOLLEDIGE RENDEMENT OP DE INVESTERING VOOR JOUW
De opbrengst van de investering die je in de woning of tuin hebt gedaan is volledig voor jouw. Het fonds deelt hier niet in mee. Bij aanvang van het Duokoopcontract wordt het registergoed (woning plus grond) in het systeem van DNGB ingevoerd. Je kan de grondwaarde op ieder moment online opvragen via homedata. De grondwaarde wordt berekend door de grondwaarde bij afsluiten van het Duokoopcontract te vermeerderen met de huizenprijs index (HPI index van het kadaster). Op deze wijze wordt gewaarborgd dat de waardevermeerdering door bijvoorbeeld een verbouwing volledig aan jouw toekomt.
 
OVERDRAAGBAARHEID VAN HET KOOPRECHT
Het kooprecht van de grond is verbonden aan de eigenaar van het huis (erfpachter) en niet overdraagbaar. Wel kan je de woning met het Duokoop contract verkopen. Zo heeft de koper de keuze om de woning te kopen zonder de grond - hij wordt dan de nieuwe erfpachter - of met de grond. Als het Duokoop erfpachtcontract wordt overgenomen, moet de nieuwe koper de woning wel feitelijk gaan bewonen.
 
TERMIJN EN BIJKOMENDE KOSTEN
Als je de grond wilt kopen, moet je dit ten minste drie maanden van tevoren aan DNGB doorgeven. Met de koop gaan bijkomende kosten gepaard, zoals notariskosten en overdrachtsbelasting. Daarnaast worden door DNGB € 1.000,- behandelkosten inclusief BTW berekend. Deze kosten komen voor rekening van de koper van de grond.
 
WAARDESTIJGING GROND
Als de waarde van je woning is gestegen is ook de waarde van de grond gestegen. Als je de grond wilt kopen of je verkoopt de woning met de grond dan betaalt de koper de waardestijging van de grond aan het pensioenfonds. Uiteraard is de waardestijging van de woning en het rendement op de investeringen die in de woning en de tuin zijn gedaan voor de verkoper van de woning. Let op: als de waarde van de woning is gedaald en je wilt toch de grond kopen dan betaal je minimaal de fondsinvestering. Het voordeel is wel dat je nooit verplicht kan worden om de grond te kopen, je kan dus wachten tot de waarde van de woning weer is gestegen of je kan de woning met het Duokoop-contract verkopen.
 
WAAROM ZOU IK DE GROND WILLEN KOPEN?
Het grootste voordeel van het kopen van de grond is nadat de grond is gekocht geen canon meer verschuldigd is en dat de waardeontwikkeling op de grond je volledig toekomt. Daar staat wel tegenover dat er in èèn keer een groot bedrag beschikbaar moet zijn of dat er financieringsruimte aanwezig moet zijn om de koop van de grond te financieren. In dat laatste geval zal er alsnog sprake zijn van maandlasten in de vorm van rente en aflossing.

PROCEDURE VOOR HET KOPEN VAN DE GROND


Op basis van artikel 9 van de Algemene Duokoop Erfpachtvoorwaarden heb je te allen tijde het recht om de grond te kopen. Om de grond te kopen moet je de volgende 4 stappen doorlopen.
 

1.png

Vraag via Homedata.nl (je hebt hier een account van gekregen, was voorheen dngb.nl) een voorstel op. Het proces voor het kopen van de grond kan je opstarten door op de knop hieronder te klikken. DNGB zal zo spoedig mogelijk je aanvraag in behandeling nemen en een voorstel in je portaal klaar zetten. Als het voorstel klaarstaat ontvang je een email om je hierover te informeren.

2.png

Bestudeer het voorstel, als je hierover vragen hebt kan je op werkdagen tijdens kantooruren contact met ons opnemen. Als je het eens bent met ons voorstel dan maakt DNGB de koopovereenkomst voor je op. Als je het niet eens bent met het voorstel van DNGB dan bepaalt een onafhankelijk registertaxateur de marktwaarde van de woning inclusief de grond.
 

3.png

Als we overeenstemming hebben over de prijs dan maak je een afspraak met je hypotheekadviseur om de financiering voor de aankoop te regelen. Let op de hypotheek is gevestigd op het Duokoop erfpacht en zal nu gevestigd moeten worden op het eigendom.
 

4.png

Is de financiering voor de aankoop rond dan kan je een afspraak maken bij de notaris voor de overdracht van het eigendom van de grond. Het fonds verkoopt het ‘bloot eigendom’ waardoor door vermenging de grond en de woning volledig eigendom wordt.

SAMENVATTING

Hieronder een korte samenvatting met betrekking tot het kopen van de grond.

  • Grond kan te allen tijde worden gekocht door erfpachter

  • Het recht om de grond te kopen komt alleen de erfpachter toe

  • Bij verkoop van de woning gaat het recht om de grond te kopen over naar de koper van de woning

  • Wijze hoe de grondprijs wordt berekend staat aan het begin van het Duokoop contract vast

  • Nooit verplicht om de grond te kopen

  • Grond kan alleen worden gekocht als geheel en niet in delen

fot_edited.jpg

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het (terug)kopen van de grond onder uw woning? Neem dan contact met mij op dan bespreken we de mogelijkheden.